تماس با ما

دکتر سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی، دبیر هیات اجرای جذب

آدرس: گیلان، رشت کیلومتر ۶ جاده تهران، مجتمع دانشگاه گیلان، سازمان مرکزی، طبقه دوم اتاق ۲۰۸

شماره تماس ۰۱۳۳۳۶۹۰۵۴۸

 

خانم صفورا اسدی، دبیرخانه هیات اجرای جذب

آدرس: رشت کیلومتر ۶ جاده تهران،  مجتمع دانشگاه گیلان،  سازمان مرکزی،  طبقه دوم،  اتاق ۲۰۲

شماره تماس:  ۸-۰۱۳۳۳۶۹۰۲۷۴ ،  داخلی ۲۰۶۲، شماره فکس: ۰۱۳۳۳۶۹۰۵۸۹

ایمیل : guilanjazb@gmail.com

 

آقای شاهد حسن پور، کارگروه صلاحیت عمومی

آدرس: خیابان ملت، روبروی پارک شهر، پردیس بین الملل دانشگاه گیلان، طبقه اول,

شماره تماس: ۰۱۳۳۳۳۳۳۵۰۲


خانم زهرا غفاری