بستن
FA EN

نتایج فراخوان بهمن ۱۳۹۵ (سری دوم)

نتایج نهایی متقاضیان فراخوان بهمن ۱۳۹۵ (سری دوم)

ضمنا متقاضیانی که نسبت به نتیجه معترض می باشند، مراتب اعتراض خود را حداکثر به مدت ۱ ماه (از تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ لغایت ۱۳۹۶/۰۸/۰۵) به دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه تحویل نمایند.