نتایج فراخوان بهمن ۱۳۹۵ (سری دوم)

نتایج نهایی متقاضیان فراخوان بهمن ۱۳۹۵ (سری دوم)

ضمنا متقاضیانی که نسبت به نتیجه معترض می باشند، مراتب اعتراض خود را حداکثر به مدت ۱ ماه (از تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ لغایت ۱۳۹۶/۰۸/۰۵) به دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه تحویل نمایند.