اعلام نتایج فراخوان شهریور ۱۳۹۶

نتایج نهایی متقاضیان فراخوان شهریور ۱۳۹۶ (ضمنا متقاضیانی که نسبت به نتیجه معترض می باشند، مراتب اعتراض خود را حداکثر به مدت ۱ ماه (از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ لغایت ۱۳۹۶/۱۲/۱۴) به دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه تحویل نمایند، همچنین نتایج سایر گروه ها پس از نهایی شدن از طریق همین سایت اطلاع رسانی می شود.