اعلام نتایج فراخوان بهمن ۱۳۹۵

نتایج نهایی متقاضیان فراخوان بهمن ۱۳۹۵ (ضمنا متقاضیانی که نسبت به نتیجه معترض می باشند، مراتب اعتراض خود را حداکثر به مدت ۱ ماه (از تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ لغایت ۱۳۹۶/۰۷/۱۲) به دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه تحویل نمایند، همچنین نتایج سایر گروه ها پس از نهایی شدن از طریق همین سایت اطلاع رسانی می شود.