بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعلام نتایج فراخوان بهمن ۱۳۹۵

نتایج نهایی متقاضیان فراخوان بهمن ۱۳۹۵ (ضمنا متقاضیانی که نسبت به نتیجه معترض می باشند، مراتب اعتراض خود را حداکثر به مدت ۱ ماه (از تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ لغایت ۱۳۹۶/۰۷/۱۲) به دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه تحویل نمایند، همچنین نتایج سایر گروه ها پس از نهایی شدن از طریق همین سایت اطلاع رسانی می شود.