بستن
FA EN AR RU FR

نتایج فراخوان بهمن ۱۳۹۳

نتایج نهایی متقاضیان فراخوان بهمن ۱۳۹۳

(ضمنا متقاضیانی که نسبت به نتیجه معترض می باشند، مراتب اعتراض خود را حداکثر به مدت ۲ ماه (از تاریخ ۹۴/۰۹/۱۰ لغایت ۹۴/۱۱/۱۰) به دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه تحویل نمایند.)